Rekrutacja 2016/2017

oferta katalog 2017-2018

 

 

OPIS SPECJALNOŚCI I SPECJALIZACJI

SPS FILOLOGIA POLSKA WYDAWNICZO-REDAKTORSKA
Specjalność wydawniczo-redaktorska: absolwent nienauczycielskich SPS uzyskuje pełne przygotowanie w zakresie filologii polskiej oraz przygotowanie specjalistyczne w zakresie redakcji, kompozycji, adjustacji różnego rodzaju tekstów (naukowe, popularne, użytkowe), nabywa umiejętności edycji tekstów w nowych technologiach oraz edycji tekstów na potrzeby SEO (optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych). Absolwent może podjąć pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, mediach, placówkach kulturalnych, samorządowych, oświatowych.

SPS FILOLOGIA POLSKA DZIENNIKARSTWO I NOWE MEDIA
Specjalność dziennikarstwo i nowe media: absolwent nienauczycielskich SPS uzyskuje pełne przygotowanie w zakresie filologii polskiej oraz wykształcenie humanistyczne poszerzone o umiejętność analizy współczesnych procesów i zjawisk literackich, językowych oraz kulturowych. Posiada podstawową wiedzę medioznawczą, zna podstawy współczesnego dziennikarstwa, w tym zasady funkcjonowania mediów masowych i społecznościowych. Absolwent wyróżnia się praktycznymi umiejętnościami niezbędnymi w wykonywaniu zawodu dziennikarza (prasowego, radiowego, telewizyjnego, internetowego). Dzięki uzyskanym kompetencjom może podjąć pracę w redakcjach prasowych, rozgłośniach radiowych i ośrodkach telewizyjnych, portalach lub wortalach internetowych, w agencjach reklamowych, biurach rzecznika prasowego oraz biurach prasowych instytucji publicznych.

SPS FILOLOGIA POLSKA Z J. OBCYM
Filologia polska z j. obcym (do wyboru j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski): absolwent nauczycielskich SPS uzyskuje pełne przygotowanie w zakresie filologii polskiej, nabywa biegłą znajomość wybranego języka obcego na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, nabywa uprawnienia do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej oraz uprawnienia do nauczania wybranego języka obcego na I i II etapie edukacyjnym. Absolwent może uzyskać zatrudnienie szkole podstawowej w zakresie języka polskiego oraz wybranego języka obcego (po ukończeniu SDS również w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej), placówkach oświatowych, kulturalnych i samorządowych, w szkole podstawowej w zakresie języka polskiego oraz wybranego języka obcego.

SDS FILOLOGIA POLSKA POMORZOZNAWSTWO
Pomorzoznawstwo: absolwent nienauczycielskich SDS otrzymuje tytuł magistra filologii polskiej, ma pogłębioną wiedzę dotyczącą historii, kultury, literatury i zróżnicowania językowego Pomorza. Posiada przygotowanie do animacji regionalnego życia kulturalnego, co pozwala mu na zdobycie pracy w placówkach związanych z kulturą, zwłaszcza regionu. Dodatkowo po uzyskaniu uprawnień nauczycielskich może podjąć pracę w placówkach oświatowych (szkoła podstawowa, gimnazjalna, ponadpodgimnazjalna). Studia dają uprawnienia do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

SDS FILOLOGIA POLSKA KULTURA WSPÓŁCZESNA
Kultura współczesna: absolwent nienauczycielskich SDS otrzymuje stopień magistra filologii polskiej, ma pogłębione przygotowanie filologiczne, głównie z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Ponadto wybrana specjalność daje poszerzoną wiedzę dotyczącą współczesnych zjawisk kulturowych - teatru, filmu, literatury i języka. Studia dają absolwentowi możliwość podjęcia pracy w różnego rodzaju placówkach kulturowych. Po uzyskaniu uprawnień nauczycielskich może podjąć pracę w różnego rodzaju placówkach oświatowych. Studia dają uprawnienia do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

FILOLOGIA POLSKA NAUCZYCIELSKA
Specjalizacja nauczycielska na SPS i SDS: absolwent posiada gruntowną wiedzę psychologiczną i pedagogiczną, pozwalającą rozumieć i prawidłowo organizować procesy skupione wokół działań opiekuńczych oraz wychowawczych. Po ukończeniu SPS może podjąć pracę w szkole podstawowej, zaś po ukończeniu SDS również w szkole gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej jako nauczyciel języka polskiego, a także w innych placówkach kulturalno-oświatowych i w instytucjach, w których wymagane jest specjalistyczne przygotowanie pedagogiczno-polonistyczne.

STUDIA 40+
SPS specjalizacja nienauczycielska, specjalność kultura literacka 40+
Pozwala na uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy o języku, literaturze i kulturze polskiego obszaru językowego, rozwija umiejętności językowe przydatne do rozpoczęcia lub kontynuowania kariery zawodowej w szkolnictwie (poza dydaktyką polonistyczną), placówkach kultury, redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, internetowych, w wydawnictwach, w innych instytucjach kultury, w strukturach samorządu lokalnego i organizacjach pozarządowych, a także wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania tekstu pisanego i mówionego. Pozwala rozwijać pasje i zainteresowania. Daje umiejętność biegłego posługiwania się wybranym językiem obcym na poziomie B2.

Absolwent uzyskuje wszechstronne wykształcenie humanistyczne, poszerzoną wiedzę związaną z filmem, teatrem, literaturą, współczesnymi mediami oraz regionem, znajomość współczesnych mediów, umiejętność organizowania życia kulturalnego. Może podjąć pracę w placówkach i instytucjach upowszechniania kultury, redakcjach czasopism, muzeach, teatrach, kinach, agencjach reklamowych, mediach. Zyskuje przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Kontakt

Instytut Polonistyki
Akademia Pomorska w Słupsku

ul. Arciszewskiego 22a
76-200 Słupsk,

Sekretariat Instytutu
mgr Katarzyna Jarystow
Telefon: 59 840 53 26 wew. 326
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

BiuletynPolonistyczny logo