Przewody doktorskie

 

WYPROMOWANE DOKTORATY:

Dr  Ewelina Iwańska
Temat:  Rosyjskie tropy Mariusza Wilka
Promotor: dr hab., prof. AP Tadeusz Sucharski
Recenzenci:
Prof. dr. hab. Andrzej de Lazzari (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna)
Dr hab. prof. UG Elżbieta Mikiciuk (Uniwersytet Gdański)
Data nadania: 17 maja  2017 r. – obrona z wyróżnieniem

Dr Kozłowski Paweł Stefan
Temat: Strategie dramatyzacji w „Ulissesie” Jamesa Joyce’a
Promotor: dr, prof. AP Katarzyna Jerzak
Promotor pomocniczy: dr Magdalena Krause
Recenzenci:
prof. zw. dr hab. Anna Krajewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Mirosława Kozłowska, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
Data nadania: 21 czerwca 2017 r. – obrona z wyróżnieniem

Dr Zbigniew Marecki
Temat: Nowy Sentymentalizm? Światopogląd i poetyka współczesnej polskiej powieści dla kobiet  
Promotor: dr hab. prof. AP Daniel Kalinowski
Recenzenci:
Prof. zw. dr hab. Bogumiła Kaniewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. zw. dr hab. Ewa Graczyk (Uniwersytet Gdański)
Data nadania: 6 czerwca 2018 r.

 

OTWARTE PRZEWODY DOKTORSKIE:

Mgr Pańczyk Katarzyna
Temat: Tożsamość człowieka i cywilizacja sowiecka. O Witoldzie Olszewskim autorze powieści „Budujemy kanał”
Promotor:
Dr hab. prof. AP Tadeusz Sucharski
Data wszczęcia przewodu: 21. 06. 2017 r.

Mgr Betkowska Jolanta
Temat: Polski dramat ludowy (1945-1989)
Promotor: dr hab. prof AP Anna Sobiecka
Data wszczęcia przewodu: 21. 06. 2017 r.

Mgr Dec Dorota
Temat: Objawić, uzasadnić i postanowić. Norwid i sztuka polska
Promotor: dr hab. prof. AP Sławomir Rzepczyński
Data wszczęcia przewodu:10. 01. 2018 r.

Mgr Mielczarek Kinga
Temat: Maria z Brzezinów Sadowska. Tożsamość literacka. Poetyka. Recepcja
Promotor: dr hab. prof. AP Daniel Kalinowski
Data wszczęcia przewodu:14. 03. 2018 r.

Mgr Majkowski Dariusz
Temat: Stanisław Janke. Twórca literatury kaszubskiej i polskiej
Promotor: dr hab. prof. AP Adela Kuik-Kalinowska
Data wszczęcia przewodu: 14. 03. 2018 r.

Mgr Ziemba Monika
Temat: Muzyczność w wybranych dramatach początku XX wieku
Promotor: dr hab. prof. AP Anna Sobiecka
Data wszczęcia przewodu: 11. 04. 2018 r.

Mgr Szymańska Katarzyna
Temat: Kobiety: wiedza i magia. Wieszczki, wiedźmy, czarownice w literaturze polskiej XIX wieku
Promotor: dr hab. prof. AP Adela Kuik-Kalinowska
Data wszczęcia przewodu:  11. 04. 2018 r.

Mgr Bożena Ugowska
Temat: Detal i panorama. O twórczości kaszubskiej Stanisława Pestki
Promotor: dr hab. prof. AP Adela Kuik-Kalinowska
Data wszczęcia przewodu: 16. 05. 2018 r.

Mgr Łukasz Zołtkowski
Temat: Paweł Szefka. Pomiędzy etnografią a dramaturgią kaszubską
Promotor: dr hab. prof. AP Adela Kuik-Kalinowska
Data wszczęcia przewodu: 16. 05. 2018 r.

Mgr Maria Galimska
Temat: Мисmификации в русской лиmераmурe XX-XXI века
Promotor: prof. zw. dr hab. Galina Nefagina
Data wszczęcia przewodu: 16. 05. 2018 r.

Mgr Rafał Foltyn
Temat: Obraz Słowiańszczyzny północno-zachodniej w polskiej literaturze pięknej od schyłku Oświecenia do Młodej Polski
Promotor: dr hab. prof. AP Daniel Kalinowski
Data wszczęcia przewodu: 6. 06. 2018 r.

Mgr Grzegorz Sierocki
Temat: W głąb żydowskiego świata skazanego na Zagładę. „Chleb rzucony umarłym” Bogdana Wojdowskiego oraz „Spowiedź” Calka Perechodnika
Promotor: dr hab. prof. AP Tadeusz Sucharski
Data wszczęcia przewodu: 6. 06. 2018 r.