Studia Doktoranckie

Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku prowadzi studia doktoranckie z literaturoznawstwa od dnia 1 października 2012r. Studia doktoranckie trwają 4 lata i prowadzone będą w formie studiów stacjonarnych (bezpłatnych) i niestacjonarnych (płatnych). Doktoranci mogą otrzymać stypendium oraz miejsce w Domu Studenta. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny dowolnego kierunku studiów.

Na studia doktoranckie przyjmowani będą kandydaci, którzy złożą właściwe dokumenty i uzyskają pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego. Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadza komisja rekrutacyjna pod kierunkiem dyrektora Instytutu Polonistyki. Rekrutacja odbywa się w drodze konkursu.  Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

- rozmowę kandydata z członkami komisji rekrutacyjnej, której celem jest ustalenie predyspozycji kandydata do pracy naukowej, - analizę dokumentów kandydata. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskuje punkty według następujących kryteriów:

Ocena na dyplomie bardzo dobra 3 pkt.
Ocena na dyplomie dobry plus 2 pkt.
Ocena na dyplomie dobry 1 pkt.
Sprecyzowany i rozpoznany obszar badawczy orz temat rozprawy 1 pkt.
Dotychczasowa praca pod kierunkiem samodzielnego pracownika nad rozprawą 1 pkt.
Wszczęty przewód doktorski 1 pkt.
Ukończone studia filologiczne / historyczne 1 pkt.
Ocena poziomu motywacji i kompetencji 0 - 3 pkt.
Działalność naukowa (wg kryteriów przyjętych przez Komisje stypendialne dla poszczególnych kierunków)   

Komisja rekrutacyjna dokona przyjęć na studia doktoranckie według listy rankingowej kandydatów, będącej wynikiem postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci na studia doktoranckie zobowiązani są zalogować się w internetowym systemie rekrutacji - https://ehms.apsl.edu.pl/e-rekrutacja/, a następnie dostarczyć komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Komplet dokumentów zawiera:

  • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (formularz, który generuje się pod koniec logowania)
  • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu magisterskiego lub równorzędnego,
  • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata poświadczoną przez upoważnionego pracownika AP,
  • dwa aktualne zdjęcia kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • oryginał wniesienia opłaty rekrutacyjnej – na nr konta bankowego wskazany podczas internetowej rejestracji.

Dokumenty należy składać  w Biurze Rekrutacji Akademii Pomorskiej w Słupsku (pokój nr 318, II piętro, ul.Boh.Westerplatte 64) tel. (59) 84 05 950

 


Dokumenty należy złożyć w terminie do 14 września 2018 r. w Biurze Rekrutacji Akademii Pomorskiej w Słupsku (pokój nr 318, II piętro, ul. Boh. Westerplatte 64), tel. (59) 84 05 950.
Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na studia III stopnia odbędzie się 27 września 2018 r., o godz. 12.00 w budynku Wydziału Filologiczno-Historycznego, znajdującym się przy ul. Arciszewskiego 22a, sala nr 64.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dr hab., prof. AP Adela Kuik-Kalinowska, Kierownik Studiów Doktoranckich).

Serdecznie zapraszamy!


Regulamin studiów III stopnia – Studiów Doktoranckich w Akademii Pomorskiej w Słupsku


Podczas studiów doktoranckich należy dokonać wyboru seminarium doktorskiego u następujących prowadzących:
prof. G. Nefagina,
prof. A. Kuik-Kalinowska ,
prof. A. Sobiecka ,
prof. T. Sucharski ,
prof. S. Rzepczyński ,
prof. D. Kalinowski ,
prof. K. Jerzak


Plan zajęć I roku Studium Doktoranckiego w zakresie literaturoznawstwa, sem. II
Plan zajęć II roku Studium Doktoranckiego w zakresie literaturoznawstwa, sem. II
Plan zajęć III roku Studium Doktoranckiego w zakresie literaturoznawstwa, sem. II
Plan zajęć IV roku Studium Doktoranckiego w zakresie literaturoznawstwa, sem. II

Kontakt

Instytut Polonistyki
Akademia Pomorska w Słupsku

ul. Arciszewskiego 22a
76-200 Słupsk,

Sekretariat Instytutu
mgr Katarzyna Jarystow
Telefon: 59 840 53 26 wew. 326
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

BiuletynPolonistyczny logo