Konsultacje

DYŻURY PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH w czasie sesji zimowej 2017/2018

Imię i nazwisko pracownika

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Nr pomieszczenia

dr Janusz Bohdziewicz

 

30.01.2018

12.15-13.15

   

2.02.2018

16.30-18.00

56

dr hab.prof.nadzw.

Adela Kuik -Kalinowska

   

7.02.2018

11.00-12.30

   

58

dr hab.prof.nadzw.

Daniel Kalinowski

29.01.2018

9.00-11.00

5.02.2018

9.00-11.00

 

31.01.2018

9.00-11.00

egzamin

7.02.2018

9.00-11.00

   

64

dr Marek Kaszewski

12.02.2018

11.00-13.00

 

13.02.2018

11.00-13.00

     

29b

Z-A DYREKTORA IP

dr Krystyna Krawiec-Złotkowska

12.02.2018

13.00-15.00

30.01.2018

10.00-11.30

 

1.02.2018

10.00-11.30

egzamin (50)

 

51c

dr hab.prof.nadzw.

Elżbieta Kal

   

12.00-13.30

   

78

dr hab.prof.nadzw.Grażyna Lasoń-Kochańska     31.01.2018
13.00-14.30
  2.02.2018
16.00- 17.30
16.02.2018
16.00-17.30
29a
dr hab.prof.nadzw.Sławomir Rzepczyński         2.02.2018
11.30-12.30
77
dr Grażyna Różańska 29.01.2018
12.00-13.00 
    1.02.2018
15.00-16.00 
  29a
           DYREKTOR IPdr hab.prof.nadzw. Anna   Sobiecka 5.02.2018
10.00-11.30
12.02.2018
10.00-11.30
      3.02.2018{sobota}10.00-11.30s.50 51b
dr hab.prof.nadzw.Tadeusz Sucharski     31.01.2018
11.00-13.00
13.00-egzamin
8.02.2018
11.00-13.00
13.00-egzamin poprawkowy
  78
dr hab.prof.nadzw.Tomasz Tomasik   6.02.2018
12.30-14.00
      79
dr Ewa Urbańska-Mazuruk      31.01.2018
11.00-12.00
7.02.2018
11.00-12.00
    29b
Dr Mateusz Kowalski    6.02.2018
10.00-11.30
      29b
dr hab.prof.nadzw.Bernadetta Żynis 12.02.2018
11.00-12.00
6.02.2018
14.00-15.00
    2.02.2018
11.00-12.00
12.00-13.00 egzamin
79